L’objectiu d’aquestes jornades és informar les famílies perquè puguin escollir el centre que considerin més adequat per als seus fills i filles. Aquestes jornades també són l’inici de la relació entre la família i el centre i són un el punt de partida de la integració i la participació activa en la comunitat educativa dels centres.

Tot i que les dades epidemiològiques d’aquests darrers mesos van millorant mica en mica, les portes obertes d’enguany tindran una dinàmica diferent. Per tal d’evitar la presència de grups nombrosos de famílies i fer de les jornades de portes obertes un espai segur, es farà de manera esglaonada i caldrà demanar cita prèvia per tal d’acudir a la llar.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per demanar la vostra cita per visitar l’escola de les següents maneres:

 • Per correu electrònic, a l’adreça e3010566@xtec.cat
 • Per telèfon, al número 977 88 74 37
 • Per les xarxes socials, a través d’Instagram (@llardinfants_raletralet) o Facebook (Ralet Ralet).

Per garantir que les jornades de portes obertes en modalitat presencial es desenvolupen en condicions de seguretat sanitària, des del Departameny d’Ensenyament marquen un seguit de directrius que els centres han d’adoptar:

 • Es permet la presència de les famílies en els centres educatius fora de l’horari escolar.
 • Els centres han de programar les hores dels grups, de manera que s’eviti la presència simultània de famílies de grups diferents en els centres abans, durant i després de cada torn.
 • Els centres han d’organitzar un sistema de cita prèvia per assignar torn a les famílies, de manera individual.
 • A l’entrada del centre, s’ha de prendre la temperatura a les persones visitants, i cal que es facin el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.
 • L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.
 • Es recomana no fer ús dels lavabos si no és imprescindible.
 • El format de les visites als centres és el d’una reunió, que s’ha de fer preferentment a l’aire lliure. Si l’espai utilitzat no és a l’aire lliure, s’han de mantenir les finestres obertes.
 • Cal mantenir en tot moment una distància mínima d’1,5 metres entre les persones participants a la jornada que no pertanyin al mateix grup de convivència.
 • Abans i després de cada reunió amb les famílies cal desinfectar els espais utilitzats, especialment les superfícies de contacte (cadires, taules, poms de les portes, etc.).
 • No s’ha de lliurar cap documentació en paper.​​

No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres, serà un plaer que vingueu a casa nostra i, esperem, casa vostra en un futur proper! 🙂

La directora,
Marina

Please follow and like us: