Horari

  

De 8h a 9’30h                         ENTRADA

Es tanca la porta de l’escola.

A les 9h a 9:30h                     Bon dia

A les 9:30h                             ESMORZAR (hora de la fruita)

A les 9:50h                              HÀBITS D’HIGIENE

De 10h a 10:30h                    ACTIVITAT

A les 10:30h                           HÀBITS D’HIGIENE

De 10:40h a 11:30h              PATI

De 11:30h a 12h                     HÀBITS D’HIGIENE

A les 12                                   SORTIDA  ALUMNES DE MIGDIA

Entre 12h a 13h                      DINAR

De 12’45 a  les 13h      SORTIDA  ALUMNES DE MIGDIA

De 13 a 13:15h                      HÀBITS D’HIGIENE

De 13:30h a 15’30h             MIGDIADA

A les 16 a 16’30h                  JOC LLIURE o  ACTIVITAT

A les 16:30h a 17h                SORTIDA      

         

VERMELL: ENTRADES I SORTIDES.

VERD: ACTIVITATS

TARONJA: HÀBITS I RUTINES

BLAU: ÀPATS

Aspectes importants:

* Sempre que s’arribi tard per una causa justificada s’ha d’avisar amb antelació (el dia abans o per telèfon). 

* Preguem màxima puntualitat a les entrades i sortides.

Per seguretat, cal que deixeu SEMPRE tancades totes les portes de l’escola.

*Si ha de recollir l’infant algú que no és el pare/mare/tutor cal avisar amb antelació a les educadores.