Des de l’escola bressol treballem d’una manera activa. Proposem activitats on es fomenti l’observació directa, la manipulació i experimentació dels sentits.

A través de les activitats fomentem el joc propi de cada infant i respectem el seu ritme propi de desenvolupament. Fomentem el raonament lògic, el diàleg i l’esperit crític dels nostres alumnes. A través de diverses activitats fomentem la capacitat d’escolta i de ser escoltat. Propiciem activitats basades en una actitud de curiositat, investigació i crítica.

La nostra escola es declara catalana i plural. Ens definim com una escola aconfessional i apolítica que tracta amb respecte totes les ideologies dins un marc democràtic.
Aprofitem el dia a dia per treballar altres eixos com l’educació per la salut i per la pau, la coeducació, l’ecologisme, l’acolliment als immigrants.

La nostra línia metodològica de centre procura trobar l’equilibri entre el nostre dia a dia a l’escola, les activitats que proposem, tots els membres que formem part del centre, les famílies i el nostre entorn més proper. Per aquest motiu ens basem en diferents estils educatius com ara són Montessori, Waldorf, i Lóczy.