Des de l’escola bressol treballem d’una manera plenament vivencial, activa i lúdica. Proposem dia a dia activitats on es fomenti l’observació directa, la manipulació i l’experimentació dels sentits. D’aquesta manera, ens basem en els ambients i el joc com a metodologia principal, fent que els infants siguin partícipis del seu propi aprenentatge i fomentant l’autonomia i la presa de decisions.

A més, estem plenament conscenciades amb el respecte i la cura de l’entorn i el medi ambient, i per aquest motiu prioritzem l’ús de materials de fusta, naturals i reciclats, i de mica en mica anem deixant de banda l’ús del plàstic.

A través de les activitats que proposem fomentem el joc lliure de cada infant i respectem el seu ritme propi de desenvolupament. Fomentem el raonament lògic, el diàleg i l’esperit crític dels nostres alumnes. A través de diverses activitats fomentem la capacitat d’escolta i de ser escoltat, propiciant activitats que fomentin la curiositat, la investigació i la vivenciació. La nostra línia metodològica de centre procura trobar l’equilibri entre el nostre dia a dia a l’escola, les activitats que proposem, tots els membres que formem part del centre, les famílies i el nostre entorn més proper.

La nostra escola es declara catalana i plural. Ens definim com una escola aconfessional i apolítica que tracta amb respecte totes les ideologies dins un marc democràtic. Aprofitem el dia a dia per treballar altres eixos com l’educació per la salut i per la pau, la coeducació, l’ecologisme, l’acolliment als immigrants.

A més, aquest curs 2020-2021 hem iniciat un projecte d’immersió lingüística, promovent l’adquisició de l’anglès en el dia a dia dels infants, de manera plenament natural i espontània, integrant-lo en les activitats, els hàbits i les rutines que es desenvolupen a la llar al llarg del curs.