Normativa i Salut

Quan estem malalts, el que més desitgem és la tranquil·litat de casa. Us demanem que vetlleu perquè els infants puguin gaudir d’aquest dret quan no es troben prou bé.

És important que tingueu prevista una solució des de principi de curs per als dies que el vostre fill/a estigui malalt/a i no pugui assistir a l’escola.

Quan un nen/a tingui febre, no es trobi bé o mostri símptomes de malaltia, s’avisarà ràpidament a la família per telèfon perquè el vingueu a buscar de seguida.

Si un nen/a assisteix a l’escola amb, símptomes de malaltia exposa als altres a un perill de contagi, i a més, si no es troba bé del tot és més fàcil que pugui contagiar-se d’altres malalties, ja que les seves defenses estan baixes.

Us demanem també que no porteu als infants a l’escola quan estan sota els efectes d’antitèrmics (Dalsy, apiretal…) ja que malgrat que els símptomes queden encoberts, els nens estan en un període de malaltia. Si es creu oportú, es pot demanar un informe mèdic que constati que aquell nen/a no està malalt o que aquells símptomes no impliquen perill de contagi per a la resta d’infants (sobretot en cas de diarrees, conjuntivitis…)

La nostra Llar d’Infants es regeix, tenint en compte les directrius del Departament de Salut, de les següents normes:

– Febre: temperatura superior a 37º
– Diarrea líquida.
– Diarrea amb sang.
– Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis)
– Erupcions o alteracions a la pell (excepte si porten l’informe del Pediatre amb el diagnòstic i indicant que no són contagioses)
– Lleganyes amb pus groc (conjuntivitis purulenta)
– Mal blanc (muguet)
– Cucs (parasitosis intestinals)
– Paràsits capil·lars (polls)

* En cas que un infant hagi tingut un episodi de febre cal evitar la seva assistència a l’escola fins passades les 24 hores des de l’últim episodi de febre.