QUOTA

La quota mensual de l’escola és de 150€

Germans: en cas de tenir germans al centre hi ha un descompte del 25%.