Relació Familia-Escola

Som una escola rural i això ens permet tenir un tracte directe amb cada família ja sigui en el moment de les entrades i sortides o mitjançant l’ús de l’agenda del vostre fill/a. Us demanem que les notes importants les anoteu a l’agenda, d’aquesta manera quedarà visible a les educadores i facilitarà la seva tasca.

Al llarg del curs realitzarem diverses entrevistes:


entrevista inicial: on ens explicareu com és el vostre fill/a, els costums que té i ens coneixerem tots.
entrevista grupal: on s’explicaran els objectius i a la metodologia de l’escola entre altres aspectes importants.
entrevista al segon trimestre: aquesta serà individual i es parlarà sobre el desenvolupament al llarg d’aquests mesos de cada alumne.
sempre que una família vulgui una entrevista amb les educadores o direcció
Només cal avisar i buscarem un dia que vagi bé a ambdues parts per fer-la i tractar les inquietuds de cada alumne.

Al llarg del curs escolar les educadores realitzaran diversos informes on avaluaran el desenvolupament de cada infant.

All-focus