Servei de Menjador

Servei de càtering: 6’15

Servei de carmanyola: 2’20€

Els pares/tutors dels alumnes que vulguin aquest servei han d’avisar-ho a direcció amb antelació i prèviament han de firmar les autoritzacions corresponents. .